Aistere Kopš 2003. Gada

 

Daudz lietas, kopš dibināšanas 2003.gadā, ir mainījušās. Vienlaicīgi ar nepārtraukto platību pieaugumu, sākotnēji galvenokārt ar neizmantoto platību. rekultivāciju, kas pēc Padomiju Savienības sabrukuma netika izmantotas, arī mūsu Aisteres saimniecība tika nepārtraukti paplašināta.

 

Ja sākotnēji bija pieejami tikai 100kv. metri angāra ēkā, tad laika gaitā ar divām jaunuzbūvētām angāra ēkām un jaudūgu graudu kalti, noliktavu ietilpību bija iespējams palielināt līdz 10.000t. Arī vecās ēkas Aisteres sainmniecībā laika gaitā atrada pielietojumu un tagad mums kalpo kā biroja telpas, darbnīcas unnoliktavas visiem nepieciešamajiem līdzekļiem.

 

Šodien visa gada garumā pie mums ir nodarbināti 15 darbinieki, kā arī vairāki sezonālie darbinieki, kas mums palīdz ražas un sējas laikā.