Kvieši


Ziemas kvieši aizņem lielāko daļu no augsekas. Tie tiek sēti septembrī un nākamajā augustā novākti.

Tiek audzēti arī vasaras kvieši, tos sēji pavasarī, tiklīdz laikapstākļi to pieļauj, un novākti vasarā.Ziemas rapsis

Ziemas rapsis ir otra lielākā un svarīgākā mūsu augsekas daļa, un katru gadu mums maijā nodrošina dzeltenu ziedu jūru.Cūku pupas

Kā vietējais proteīnaugs tā mūsu augsekā ir tikai nesen sastopama. Kā vasaras kultūraugs tās mums palīdz paplašināt un uzlabot mūsu augseku